logo Joosten Coaching

Loopbaanbegeleiding

Het gebeurt regelmatig dat je je carrière start en vervolgens doorgroeit, zonder dat daar hele fundamentele, bewuste keuzes aan ten grondslag liggen. Op enig moment kan dit gaan knagen als blijkt dat je te ver van 'jezelf' verwijderd bent geraakt. Een draai in je carrière kan dan veel nieuwe energie opleveren.

Hoe werkt het?
Uit welke onderdelen bestaat loopbaanbegeleiding bij JoostenCoaching?

 • Fase 1: Energiemeting
  De energiemeting waarmee we starten biedt snel inzicht in je belangrijkste energiegevers en energievreters. Daarna worden direct een aantal energiebronnen aangepakt om al vroeg in het traject energie te winnen.
 • Fase 2: Wie ben ik?
  Aan de hand van verschillende methodieken onderzoeken we jouw persoonlijke thema's, patronen, overtuigingen, drijfveren, waarden en normen.
 • Fase 3: Wat kan ik?
  Deze bevindingen vertalen we naar competenties en vervolgens brengen we je vaardigheden in kaart.
 • Fase 4: Wat wil ik?
  Oriëntatie op een vervolgstap in je carrière op basis van inzicht welk soort functies, beroepen, branches en organisaties aansluiten bij jouw persoon, talenten en drijfveren.
 • Fase 5: Afsluiting
  Het traject wordt afgesloten met een rapportage waarin alle bevindingen en aanbevelingen zijn uitgewerkt.

Het totale traject bestaat gemiddeld uit 6 tot 8 gesprekken van 1,5 uur.

JoostenCoaching
Rembrandt van Rijnlaan 21
5056 CH Berkel Enschot


Telefoon: 06 - 23155320
Mail: info@joostencoaching.nl

loopbaanbegeleiding - jump