logo Joosten Coaching

Personal coaching

Voor iedereen die zijn/haar talent beter tot z'n recht wil laten komen kan een coachingstraject als katalysator werken. Om te kunnen groeien moeten we soms vaste, ingesleten patronen doorbreken. JoostenCoaching brengt deze patronen in kaart. Vervolgens kun je concrete keuzes maken en ineffectief gedrag vaarwel zeggen. Dit leidt tot energiewinst en persoonlijke groei.

Hoe werkt het?
Uit welke onderdelen bestaat de coaching/talentontwikkeling?

 • Fase 1: Energiemeting
  De energiemeting met behulp van de Spectrum Energiekaarten® is de ideale manier om snel een diagnose te stellen en de coachvraag boven tafel te krijgen. Daarnaast geeft de energiemeting inzicht in de energiebronnen die moeten worden aangepakt.
 • Fase 2: Wie ben ik?
  Aan de hand van verschillende methodieken onderzoeken we jouw persoonlijke thema's, kernkwaliteiten, patronen, overtuigingen, drijfveren, waarden en normen.
 • Fase 3: Aanpakken
  Zodra we bovenstaande in kaart hebben gebracht, kunnen we keuzes maken om bepaald ineffectief gedrag aan te pakken, hetgeen zal leiden tot energiewinst en persoonlijke groei.
 • Fase 4: Rapportage
  Het coachingstraject wordt afgesloten met een rapportage waarin alle bevindingen en aanbevelingen zijn uitgewerkt.

Een coachingstraject bestaat uit 6 – 8 gesprekken van elk 1,5 uur.

JoostenCoaching
Rembrandt van Rijnlaan 21
5056 CH Berkel Enschot


Telefoon: 06 - 23155320
Mail: info@joostencoaching.nl

personal coaching